POVINNÉ RUČENÍ

PRO KOHO JE PLACENÍ POVINNÉHO RUČENÍ POVINNOST?

Povinné ručení musí mít dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla každý, kdo vlastní vozidlo přihlášené v registru vozidel.
Povinné ručení zaplatí škody na ostatních vozidlech, která nabouráte. Vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.

 

Pojistná smlouva vždy musí obsahovat: 

  • určení, kdo je pojistitel a kdo pojistník
  • údaje o vozidle
  • dobu trvání pojištění
  • limit pojistného plnění
  • výši pojistného
  • jeho splatnost a způsob placení
  • formu a místo oznámení  škodné události.

JAK POSTUPOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ? 

 

Zachovat co možná nejchladnější hlavu. 

Zkontrolovat případná zranění zúčastněných, poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu, než vystoupíte z auta zapnout výstražná světla, obléknout si reflexní vestu a zabezpečit místo nehody (umístit na cestu výstražný trojúhelník).

Až se uklidníte, vyplňte záznam o nehodě. Co v něm nesmí chybět? 

SPZ všech poškozených vozidel, jména a adresy řidičů, identifikace případných svědků nehody, fotodokumentace místa nehody, čísla řidičských dokladů a občanských průkazů a čísla zelených karet. Nezapomeňte na své podpisy! 

Záznam o nehodě doručte neprodleně do vaší pojišťovny.

NIKDY NEMANIPULUJTE S VOZIDLY DO PŘÍJEZDU POLICIE

V nezbytných případech, kdy došlo ke zranění osob, které je potřeba vyprostit nebo je nutné umožnit průjezd vozidel IZS, zdokumentujte polohu vozidel, například mobilním telefonem. Jestliže máte v autě křídu nebo barevný sprej, označte polohu vozidel. 

KDY JE NUTNÉ PŘIVOLAT POLICII?

  • Odhadovaná výše škody je vyšší než 100 tisíc korun,
  • nejste schopni vyplnit záznam o dopravní nehodě
  • nebo dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace.

 

KDY JE NUTNÉ PŘIVOLAT POLICII?

UŽITEČNÉ ODKAZY