OCHRAŇTE SVOU RODINU A SVÉ PŘÍJMY DŘÍVE, NEŽ TO UDĚLÁ ŽIVOT ZA VÁS.

PRO KOHO MÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VÝZNAM? 

Zpravidla pro všechny, na jejichž příjmech závisí životní úroveň ostatních členů rodiny a kteří nejsou schopni čelit nenadálým životním situacím z vlastních prostředků. Největší důvod k uzavření životního pojištění mají mladé rodiny bez finančních rezerv, s vysokou hypotékou a malými dětmi. 

Nejméně důvodů k uzavření životního pojištění mají lidé s dostatečnými rezervami, kteří si v případě pojistné události vystačí s tím, co mají k dispozici a přitom neklesne jajich životní úroveň.

 

ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM MŮŽETE 

 

POMŮŽU VÁM 

 

Chcete, abych vám zkontrolovala vaši stávající pojistnou smlouvu a dala vám k ní zpětnou vazbu? 

CHCETE VĚDĚT, KOLIK VÁS TO BUDE STÁT?

Porovnám aktuální nabídky pojišťoven a vyberu pro vás tu nejlepší pojišťovnu s ohledem na váš věk, pracovní zařazení a zdravotní stav. Pomůžu vám zorientovat se v pojistných podmínkách.

CHCI SPOČÍTAT CENU

CHCETE VĚDĚT, KOLIK VÁS TO BUDE STÁT?

CO SI MŮŽETE PŘIPOJISTIT? 

Sestavení rizik a výše měsíčního pojistného životního pojištění určuje aktuální situace pojištěného. K optimálnímu zabezpečení můžeme kombinovat tato rizika:

 

  • Úmrtí,
  • invaliditu, ztrátu soběstačnosti, 
  • závažné onemocnění,
  • denní odškodné za úrazy,
  • trvalé následky úrazů,
  • pobyt v nemocnici,
  • ošetřování dítěte,
  • ztrátu pracovní schopnosti,
  • a různé individuální připojištění nebo bonusy. 

 

 

NEUTRÁCEJTE SVÉ PENÍZE PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI. POJISTĚTE SI JE.

CO OVLIVŇUJE CENU POJIŠTĚNÍ?

Nejnižší pojistné zaplatí mladý a zdravý člověk, který ještě neprošel žádnými zdravotními komplikacemi. Cena pojištění roste s výší sjednaných pojistných částek za jednotlivá rizika, s věkem a zdravotním stavem pojištěného, s druhem vykonávaného povolání a provozovaného sportu. Při sjednávání životního pojištění dbejte na pečlivé vyplnění zdravotního dotazníku. Pokud pojišťovně otevřeně a podle pravdy popíšete váš zdravotní stav, pak to pro vás může být velká výhoda. Pojišťovna se vám již dopředu vyjádří, jak bude v budoucnu postupovat při pojistné událosati. 

Neplaťte nic zbytečně! Zjistěte si všechny podmínky ještě před podpisem pojistné smlouvy. 

CO OVLIVŇUJE CENU POJIŠTĚNÍ?
CO OVLIVŇUJE CENU POJIŠTĚNÍ?
CO OVLIVŇUJE CENU POJIŠTĚNÍ?

SEZNAMTE SE PODROBNĚ S CENOU A POJISTNÝMI PODMÍNKAMI.

UŽITEČNÉ ODKAZY